Algas Euroopa patentide jõustamiseks Eestis Euroopa patendikirjelduste tõlgete elektrooniline vastuvõtmine

27.11.2008
PrintPDF Jaga

 

Patendiamet alustas 27. novembril tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonse esitamise portaali kaudu Euroopa patentide jõustamiseks Eestis Euroopa patendikirjelduste tõlgete elektroonset vastuvõttu. Portaali aadress on: http://online.epa.ee/

Portaali on võimalik siseneda ainult Eesti ID-kaardiga. Taotluse Euroopa patendi jõustamiseks Eestis võib koostada iga portaali sisenenu, kuid Patendiametile on taotlust võimalik saata ainult pärast selle digitaalset allkirjastamist Euroopa patendi omaniku või patendivoliniku poolt. Soovi korral väljastab Patendiamet Euroopa patendi jõustamiseks Eestis Euroopa patendikirjelduse tõlke vastuvõtmise teatise, mida on võimalik salvestada või välja trükkida.