Alates 18. aprillist on võimalik tööstusdisainilahenduse rahvusvahelisi taotlusi esitada ka Patendiameti vahendusel

26.02.2008
PrintPDF Jaga

 

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse (RT II 2008, 1, 1) § 2 ja § 3 jõustuvad 18. aprillil 2008. aastal.

Tööstusdisainilahenduste kaitsmiseks Haagi süsteemi kaudu tuleb esitada inglis- või prantsuskeelne taotlus Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole Genfis, märkides ära riigid, kus kaitset soovitakse. Tulenevalt Riigikogus 22. novembril 2007 vastu võetud seadusemuudatusest, on alates 18. aprillist 2008 võimalik rahvusvahelisi taotlusi esitada ka Patendiameti vahendusel, tasudes taotluse edastamise eest 500 krooni riigilõivu. 31. detsembri seisuga oli võimalik selle süsteemi kaudu kaitset taotleda 23 riigis, päev hiljem lisandus ka Euroopa Ühendus.