5000. patendikiri

15.04.2008
PrintPDF Jaga


Täna, 15. aprillil 2008 annab Patendiamet välja patendikirja nr 5000 2'-asendatud 1,1'-bifenüül-2-karboksamiidid, nende kasutamine ja farmatseutilised preparaadid Sanofi-Aventis Deutschland GmbH-le.
Numeratsiooni jätkati pärast Patendiameti taasasutamist sealt, kus see 1940. aastal katkes.