26. aprillil tähistatakse Eestis viiendat korda WIPO algatatud ülemaailmset intellektuaalse omandi päeva

21.04.2005
PrintPDF Jaga

 

26. aprillil tähistatakse Eestis viiendat korda Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) algatatud ülemaailmset intellektuaalse omandi päeva, mille motoks on seekord Mõtle, kujutle, loo ja mis on sel aastal suunatud noorte inimeste loovuse innustamisele. WIPO peadirektor Kamil Idris saatis WIPO liikmesriikidele järgmise sõnumi:

Ülemaailmse intellektuaalse omandi päeva üks eesmärke on tuletada meelde, et inimeste loovus ja innovaatilisus on võti paremasse maailma meie kõigi jaoks.
Meie sõnum käesolevaks aastaks - Mõtle, kujutle, loo - on suunatud eelkõige noortele.
Inimkonna loovus ja innovatsioonivõime ei tunne piire. See on üks peamisi, tohutu potentsiaaliga inimressursse, mis kõige ilmekamalt peegeldub just noortes. Kõigil noortel on ühised, kodakondsusest või sünnipärast sõltumatud omadused: uudishimu kõige uue, erineva või uudse vastu. Piiramatu kujutlusvõime. Valmidus mängida ja eksperimenteerida - igapäevaste tarbeesemete, ideede, tehnikaga. Oskus leida ebaharilikke lahendusi.
Käesoleva aasta ülemaailmsel intellektuaalse omandi päeval seame eesmärgiks innustada kõiki noori avastama endas loojat, probleemide lahendajat, kunstnikku. On ju innovaatilisus ja loovus üheks tagatiseks õitsengule tulevikus. Tänastest kooliõpilastest saavad homse ühiskonna ettevõtjad, teadlased, disainerid, kunstnikud.
WIPO pühendub soodsa keskkonna loomisele, milles noored oma potentsiaali saaksid realiseerida. Tasakaalustatud süsteemi ja struktuuride läbi aitab WIPO loovjõududel kogu maailmas kasvatada oma loominguga materiaalseid väärtusi ning seeläbi edendada nii oma kui teiste riikide sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku arengut.
Mõtle, kujutle, loo. Nende sõnadega soovime innustada noori oma unistusi täide viima.

Üritused 26. aprillil:

Eesti Patendiamet annab ülemaailmse intellektuaalomandi päeva puhul välja plakati, voldikud ja korraldab koostöös Euroopa Patendiametiga seminari tööstusomandi õiguskaitse teemadel.
Seminari kava.

Tartu Ülikooli Õigusinstituut korraldab koostöös Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumiga ja Eesti Autorite Ühinguga seminari Autori õigus õiglasele tasule: hüvitisest hüvituseni.
Seminari kava.