2007. a jäi rahuldatud kaebuste ja vaidlustusotsuste arv alla 1% võrreldes Patendiametis tehtud ekspertiisiotsuste arvuga

18.03.2008
PrintPDF Jaga

2007. a tegi Patendiamet kaubamärkide kohta 3939 ekspertiisiotsust.
Kaubamärgist tulenevaid vaidlusi lahendatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures asuvas tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (vt http://www.mkm.ee/apellatsioon) ja seejärel, kui vaja, ka kohtus.

2007. a esitati tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kokku 64 kaebust ja vaidlustusavaldust, sel perioodil rahuldati 34 kaebust ja vaidlustusavaldust. Seega rahuldatud kaebuste ja vaidlustusotsuste arv jäi alla 1% Patendiametis tehtud ekspertiisiotsuste arvust.