15. augustil ilmub Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe nr 3 lisa

12.08.2005
PrintPDF Jaga

 

15. augustil ilmub Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe nr 3 lisana eraldi vihikuna järgmiste tööstusdisainialaste õigusaktide pakett:

1. Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seadus

2. Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon

3. Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe 1999., 1960. ja 1934. aasta redaktsiooni rakendamise ühisjuhend

Tekst on esitatud rööpselt eesti ja inglise keeles. Tööstusdisainilahenduse Lehe Lisa müüb ja levitab Patendiraamatukogu. Elektroonselt on see kättesaadav Patendiameti koduleheküljel.