13 peamises majandusharus toimuva võltsimise tõttu kaotatakse igal aastal kogu ELis 60 miljardit eurot

06.06.2018
PrintPDF Jaga

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) äsjasest uuringust nähtub, et 13 peamises majandusharus toimuva võltsimise tõttu kaotatakse igal aastal 60 miljardit eurot.

EUIPO on viimase viie aasta jooksul jälginud võltsimisest tulenevat majanduslikku kahju intellektuaalomandiõiguste rikkumiste suhtes tundlikes sektorites.

Praeguste arvnäitajate kohaselt küünib nende sektorite otsene aastane kahju turul esinevate võltstoodete tõttu 60 miljardi euroni, mis vastab 7,5%-le nende müügist.

Kogukahju on 116 eurot aastas ühe EL-i kodaniku kohta.

Samuti on nendes sektorites otseselt kadunud 434 000 töökohta, sest seaduslikud tootjad toodavad vähem, kui nad toodaksid võltsimise puudumisel, ning seetõttu värbavad nad ka vähem töötajaid.

Aruandes esitatud hinnangu kohaselt kaotavad need 13 sektorit Eestis võltsimise tõttu 8,9% aastasest otsemüügist. See vastab ligikaudu 115 miljonile eurole ehk 87 eurole Eesti ühe elaniku kohta aastas.

13 uuritud sektorit on järgmised: kosmeetika- ja isikliku hügieeni tooted; rõivad, jalatsid ja lisandid; spordikaubad; mänguasjad ja mängud; ehted ja kellad; käe- ja reisikotid; muusikasalvestised; piiritusjoogid ja veinid; ravimid; pestitsiidid; nutitelefonid; akud ja rehvid.

Need arvnäitajad on osa uuringute tsüklist, mida EUIPO on viimasel 5 aastal teinud, ja esmakordselt on need avaldatud ühes ja samas aruandes. Täna avaldatud kokkuvõtlik aruanne hõlmab ka uuringut, mis käsitleb intellektuaalomandi panust EL-i majandusse ning võltsimise ja piraatluse tekitatavat kahju rahvusvahelisele kaubandusele. Selles tehakse ka kokkuvõte meetmetest, mida riiklikud, piirkondlikud ja rahvusvahelised organid on võtnud intellektuaalomandiõiguste rikkumistega võitlemiseks.

EUIPO tegevdirektor António Campinos sõnab:

„Esimest korda viimase 5 aasta jooksul pakutakse meie aruandes ja uuringus ulatuslikku pilti võltsimise ja piraatluse majanduslikust mõjust EL-i majandusele ja töökohtade loomisele ning ka teavet selle kohta, kuidas intellektuaalomandiõigusi rikutakse. Samuti tõendab meie uuring, et intellektuaalomandil on hea mõju tööhõivele ja majanduskasvule. Oleme oma tööd teinud nii, et poliitikakujundajatel ja kodanikel ei saaks olla mingeid kahtlusi intellektuaalomandi väärtuses ja intellektuaalomandiõiguste rikkumisest põhjustatud kahjus.“

Kommenteeritud kokkuvõte  uuringust eesti keeles.

Infograafika