1. juulist kehtivad patenditaotluste ja patentide menetlemise juhised

01.09.2020
PrintPDF Jaga

Patendiamet kehtestas alates 1. juulist 2020 patenditaotluste ja patentide menetlemise juhised. Juhiste kehtestamise peamine eesmärk on tagada patenditaotluste ja kasulike mudelite registreerimise taotluste ühtlustatud menetlemine alates taotluse saabumisest Patendiametisse kuni patendi väljaandmiseni ja patendi või kasuliku mudeli kehtivuse lõppemiseni.

Juhised on kehtestatud justiitsministri 28.01.2016 määruse nr 5 „Patendiameti põhimäärus“ § 15 punkti 3 alusel.