1. jaanuaril 2012 jõustub kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 10. redaktsioon

19.12.2011
PrintPDF Jaga


Alates 1. jaanuarist 2012 esitatavate kaubamärgi registreerimise taotluste kaupade ja teenuste loetelu tuleb liigitada kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni uue, 10. redaktsiooni järgi. Patendiameti menetluses ja registris olevate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelusid ümber ei klassifitseerita.

Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsioon avaldatakse Eesti Kaubamärgilehe lisana, selle paberväljaannet saab osta Patendiinfo Keskusest. Elektroonselt on uus redaktsioon kättesaadav meie
veebilehel.