1. jaanuaril 2007 jõustub kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 9. redaktsioon

29.12.2006
PrintPDF Jaga

 

Alates 1. jaanuarist 2007 esitatavate kaubamärgi registreerimise taotluste kaupade ja teenuste loetelu tuleb liigitada kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni uue, 9. redaktsiooni järgi. Patendiameti menetluses ja registris olevate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelusid ümber ei klassifitseerita.

Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsioon avaldatakse Eesti Kaubamärgilehe lisana, selle paberväljaannet saab osta Patendiraamatukogust. Elektroonselt on uus redaktsioon kättesaadav ka meie kodulehel.