Patendiameti veebisaidi ajalugu

PrintPDF Jaga

Koostatud: veebruar 2017
Koostajad: Mariann Kraav, Mare Soomets

Aastal 1999 hakati ette valmistama Patendiameti esimest veebisaiti, mis avati 23. veebruaril 2000 eesti keeles ning 1. augustil 2000 lisandus ka ingliskeelne versioon.

Esimene veebisait oli tehtud staatilisena, kasutades HTML-i ja CSS-i, abiks oli tekstitöötlusprogramm WordPerfect. Sait oli üles ehitatud kasutades raame (frames).

Veebisait oli lihtsa ülesehitusega oma tagasihoidliku tausta ja väheste stiilielementidega. Avalehel paiknes ülemises osas Patendiameti embleem koos asutuse eesti- ja ingliskeelse nimetusega, keskel kontaktinfo ning all rubriigid linkidena. Võimalus oli ka keelevahetuseks, selleks tuli vajutada paremal ääres oleva riigi lipu ikooni peale. Patendiameti veebisaidi esimest avalehte näeb jooniselt 1.

Joonis 1. Patendiameti avaleht aastatel 1999–2005

Joonis 1. Patendiameti avaleht aastatel 1999–2005

 

Patendiameti sisulehed jagunesid kahte ossa: vasakul ääres paiknes peamenüü ning ülejäänud osas pealkiri koos vastava sisuga. Patendiameti esimese veebisaidi uudistevaates paiknesid uudised kronoloogilises järjestuses, uusimad eespool. Uudiste lehekülje vaadet näeb jooniselt 2.

Joonis 2. Patendiameti veebisaidi uudistevaade aastatel 1999–2005

Joonis 2. Patendiameti veebisaidi uudistevaade aastatel 1999–2005

 

Patendiameti tavalised sisulehed koosnesid pealkirjast, sisukorrast ja sisutekstist. Üleval paremas nurgas oli ka keelevalik (link viis otse samasisulisele inglis- või eestikeelsele lehele, kui see oli olemas). Patendiameti sisulehte näeb joonisel 3.

Joonis 3. Patendiameti veebisaidi sisuleht aastatel 1999–2005

Joonis 3. Patendiameti veebisaidi sisuleht aastatel 1999–2005

Sisukaardil olid rubriigid järjestatud tähestikuliselt ning kiirvalikuga sai tähe järgi liikuda otsitavate sisulehe nimetuste juurde. Sisukaardi vaade on joonisel 4.

Joonis 4. Patendiameti veebisaidi sisukaart aastatel 1999–2005

Joonis 4. Patendiameti veebisaidi sisukaart aastatel 1999–2005

 

2005. aastal sai Patendiameti veebisait uue kujunduse. Leping veebisaidi kujunduse ja sisuhaldussüsteemi Li Manager rakendamiseks, juurutamiseks ja seadistamiseks Patendiameti serveris ning liidestamiseks olemasolevate andmebaasidega sõlmiti Patendiameti ja Li Infosüsteemid OÜ vahel 29. juunil 2004.

Li Manageril põhinev veebisait oli esimese saidiga võrreldes palju detailsem. Saidi päise vasakus osas asus Patendiameti embleem koos asutuse eesti- ja ingliskeelse nimetusega ning paremal kontaktandmed koos keelevaliku ja otsinguaknaga. Päise taustal paiknesid konstruktsioonijoonised baltisaksa päritolu Eesti leiutaja Walter Zappi Eestis leiutatud minikaamerast Minox (Eesti patent nr 2628). Avalehe sisuosa jagunes kolmeks, kus vasakul paiknes peamenüü ning selle all eurokalkulaator (lisati aastal 2011, kui Eestis võeti käibele euro), keskel vastuvõtuosakonna kontaktinfo koos hetkel olulise teabe juurde viivate linkidega ning paremal uudised. Patendiameti veebisaidi avalehte näeb jooniselt 5.

Joonis 5. Patendiameti veebisaidi avaleht aastatel 2005–2014

Joonis 5. Patendiameti veebisaidi avaleht aastatel 2005–2014

 

Veebisaidi sisulehed jagunesid kahte ossa: vasakul peamenüü ning ülejäänud ekraaniosas pealkiri koos vastava sisuga. Pealkirja kohal oleval äärel oli näha navigatsioonirada. Uudiste arhiivi vaade oli samasugune nagu esimesel veebisaidil, kus uudised olid kronoloogilises järjestuses ning uuemad uudised eespool. Uudiste arhiivi vaadet näeb jooniselt 6.

Joonis 6. Patendiameti veebisaidi uudiste arhiivi vaade aastatel 2005–2014

Joonis 6. Patendiameti veebisaidi uudiste arhiivi vaade aastatel 2005–2014

 

Patendiameti tavalistele sisulehtedele oli lisatud ka eraldi keelevalik tõlgitud sisuteksti olemasolul. Veebisaidi sisulehe vaade joonisel 7.

Joonis 7. Patendiameti veebisaidi sisulehe vaade aastatel 2005–2014

Joonis 7. Patendiameti veebisaidi sisulehe vaade aastatel 2005–2014

 

Veebisaidi sisukaardi vaates ei paiknenud enam sisulehtede nimetused tähestikuliselt, vaid hierarhiliselt. Sisukaardi vaadet näeb jooniselt 8.

Joonis 8. Patendiameti veebisaidi sisukaardi vaade aastatel 2005–2014

Joonis 8. Patendiameti veebisaidi sisukaardi vaade aastatel 2005–2014

 

2012. aastal läks Patendiamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast üle Justiitsministeeriumi haldusalasse ning sellega seoses muutus ka Patendiameti infosüsteemide haldus, sealhulgas ka veebisaidi arendus, millega nüüd tegeleb Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Patendiameti praeguse kujundusega veebisaidi üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastati Imago OÜ ja Patendiameti vahel 13. augustil 2013. Veebisaidi seadistamisega tegeles Registrite ja Infosüsteemide Keskus ning sait käivitati 13. veebruaril 2014. Hetkel kasutatav sisuhaldussüsteem on Drupal 7. Võrreldes eelmisega on veebisait kergemini navigeeritav ning uudsema väljanägemisega. Selle avalehe vaadet näeb jooniselt 9 ning sisulehe vaadet jooniselt 10.

Joonis 9. Patendiameti veebisaidi avaleht alates 2014

Joonis 9. Patendiameti veebisaidi avaleht alates 2014

 

Joonis 10. Patendiameti veebisaidi sisuleht alates 2014

Joonis 10. Patendiameti veebisaidi sisuleht alates 2014

Viimati muudetud 10.03.2017