Tööstusomandi apellatsioonikomisjon

PrintPDF Jaga

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusega sätestatud korras ning selles seaduses või tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel taotleja kaebusi Patendiameti otsuse või toimingu vaidlustamiseks ning huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi huvitatud isiku avalduse alusel.

Kontaktandmed

Patendiamet
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Komisjoni sekretär e-post: toak [at] epa.ee, tel: 627 7942,  faks: 645 1342

Komisjoni esimees Tanel Kalmet
Tel: 552 1286, e-post: tanel.kalmet [at] epa.ee

 

 

 

Viimati muudetud 28.10.2019