Patendiameti tööstusdisainilahenduste andmebaas

PrintPDF Jaga

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud tööstusdisainilahenduste, esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ja Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste andmeid.

Andmebaasi uuendamine toimub jooksvalt.

Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni alusel Eestis õiguskaitse saamiseks esitatud tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute andmed on andmebaasis kättesaadavad selle kuupäeva seisuga, millal Rahvusvaheline Büroo saatis Patendiametile rahvusvahelise registreeringu publikatsiooni koopia. Andmebaasis ei kajastu rahvusvahelises registreeringus hiljem tehtud muudatused.

Andmebaasis avaldatud teave on informatiivne ega ole õigusliku tähendusega. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehes avaldatud teadetel. Rahvusvaheliste registreeringute osas on õiguslik tähendus rahvusvahelisse registrisse kantud andmetel ning Rahvusvahelise Büroo bülletäänis avaldatud andmetel.

   Otsing

 

Viimati muudetud 11.07.2016