Tööstusdisainilahendusele esitatavad nõuded

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahendus peab olema uus, eristatav ning selle järgi peab olema võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult tooteid valmistada. Tööstusdisaini registreerimisel Patendiamet eelnimetatud nõuete täitmist ei kontrolli, selle eest vastutab üksnes tööstusdisainilahenduse omanik. Need nõuded loetakse täidetuks ja tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kehtivaks seni, kuni kohtu kaudu pole tõestatud vastupidist.

Uus on selline toode, mida pole enne taotluse esitamise kuupäeva Eestis ega üheski välisriigis avalikustatud. Uudsuse nõue on vajalik, et vältida selliste disainilahenduste kaitsmist, mis on tavapärased ja/või mille väliskujunduses puuduvad uudsed elemendid. Samuti välistab uudsuse nõue kaitse andmise disainilahendustele, mis on juba teiste autorite poolt loodud.

Uudsus puudub, kui tööstusdisainilahendust on eelnevalt esitletud näitustel või messidel, avalikustatud ajakirjanduses, esitletud internetis vms. Erandina ei ole uudsuse nõuet rikutud juhul, kui tööstusdisainile õigusi omava isiku poolt esitatakse registreerimistaotlus 12 kuu jooksul pärast tööstusdisainilahenduse avalikustamist.

Eristatav on selline tööstusdisainilahendus, mis erineb varem avalikustatud disainilahendustest. Selle üle, kas tööstusdisainilahendus on varasematest eristatav, peab otsustama vastava ala asjatundja.

Nii uudsuse kui eristatavuse nõuet käsitatakse ülemaailmsena. Uudsuse ja eristatavuse hindamisel võetakse aluseks teave, mis oli registreerimistaotluse esitamise päeval või prioriteedikuupäeval üldsusele kättesaadav.

Patendiamet ei registreeri tööstusdisainilahendust, mis on

  • tulenev üksnes toote tehnilisest otstarbest;
  • vastuolus heade tavadega;
  • ebapüsiv;
  • mikrolülituse topoloogia;
  • tagavara või koostisosa, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.

Tööstusdisaini kaitse seadus

Viimati muudetud 24.03.2017