Toimingud tööstusdisainilahenduste registris

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduste register sisaldab tööstusdisainilahenduse menetluse andmeid alates kaitsetaotluse esitamisest kuni registreeringu tegemiseni.

Samuti kajastuvad registris toimingud registreeritud tööstusdisainilahendustega:

Avalduse toimingu tegemiseks võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Toimingu eest riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Tööstusdisainialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks tööstusdisainilahenduste valdkonnas (tööstusdisaini kaitse seadus TDKS § 25).

 Eestis tegutsevate patendivolinike nimekirjaga on võimalik tutvuda Patendiameti veebilehel.

Vaata ka: Meelespea kaubamärgi ja tööstusdisaini omanikule (voldik, 4924 kB)

 

Viimati muudetud 15.09.2021