Tööstusdisainilahenduse üleminek

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse teisele isikule üle anda. Tööstusdisainilahenduse omaniku surma korral lähevad õigused üle pärijale, juriidilisest isikust omaniku lõpetamisel õigusjärglasele (TDKS § 73).

Tööstusdisainilahenduse ülemineku registrikande tegemiseks esitab taotleja, omanik, uus taotleja või uus omanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Kui avalduse esitab uus taotleja või uus omanik, lisatakse avaldusele tööstusdisainilahenduse üleminekut tõendav dokument (TDKS § 731). Avaldus tuleb esitada ühe aasta jooksul õiguste ülemineku päevast või õigusjärgluse tekkimise päevast.

Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

1) registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku kohta registrisse kande tegemise sooviavaldus;
2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
3) uue taotleja või uue omaniku andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Registerpandiga koormatud tööstusdisainilahenduse üleandmisel lisatakse avaldusele pandipidaja kirjalik nõusolek.

Viimati muudetud 03.04.2018