Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi taotlemine

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmiseks esitab omanik vabas vormis kirjaliku avalduse ja tasub riigilõivu (TDKS § 552 lg 3). Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi väljaandmise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) tööstusdisainilahenduse tunnistuse duplikaadi saamise sooviavaldus;
2) registreeringu number;
3) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
4) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
5) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Avaldusele peab olema lisatud reproduktsioon.

 

 

Viimati muudetud 03.04.2018