Tööstusdisainilahenduse jagamine

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduse omanik võib tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreeringu jagada kaheks või enamaks registreeringuks, jagades variandid nende vahel.  Jagamise teel saadud registreeringud säilitavad esialgse registreeringu esitamise kuupäeva ja prioriteedi (TDKS § 733).

Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamiseks esitab taotleja või omanik kirjaliku avalduse ning tasub riigilõivu. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed):

1) registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse jagamise sooviavaldus;
2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
3) loetelu esialgsesse registreerimistaotlusesse või registreeringusse jäävatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
4) loetelu eraldatud registreerimistaotlusse või registreeringusse üle minevatest tööstusdisainilahenduse variantidest;
5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress), esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
6) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Viimati muudetud 15.09.2021