Registrist kustutamine

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahendus kustutatakse registrist, kui omanik ei ole kehtivuse lõppemise päevast kuue kuu jooksul registreeringu kehtivust pikendanud. Kustutamine jõustub tagasiulatuvalt registreeringu kehtivuse lõppemise päevale järgneval päeval (TDKS § 79 lg 1).

Kui registreeringu kehtivust on pikendatud kokku 25 aastaks, s.o on maksimaalseks kehtivusajaks, siis selle möödumisel registreering kustutatakse.

Tööstusdisainilahenduse kustutatakse registrist enne tähtpäeva (TDKS § 79 lg 2), kui:

  • omanik loobub õigustest tööstusdisainilahendusele neid kellelegi üle andmata;
  • füüsilisest isikust omaniku surma korral ei ole õigused pärijale üle läinud;
  • juriidilise isiku lõpetamisel ei ole õigusi üle antud;
  • jõustunud kohtuotsuse alusel.

Tööstusdisainilahenduse kustutamisel enne tähtpäeva lõpevad tööstusdisainilahenduse omaniku õigused kande tegemise päevale järgneval päeval.

Registreeringu ennetähtaegseks kustutamiseks esitab omanik või muu asjast huvitatud isik kirjaliku avalduse. Kui registreering kustutatakse kohtuotsuse alusel, lisatakse avaldusele jõustunud kohtuotsus (tööstusdisainilahenduse määrus § 39).

Viimati muudetud 03.04.2018