Registrisse keelumärke tegemise taotlemine

PrintPDF Jaga


Registrisse keelumärke tegemiseks esitab pankrotihaldur, kohtutäitur või muu isik kirjaliku avalduse ja sellekohase hagi tagamise määruse, kohtutäituri esildise või muu seaduses keelumärke tegemiseks sätestatud aluse olemasolu tõendava dokumendi (tööstusdisainilahenduse määrus § 40).

Keelumärke tegemise avalduses tuleb näidata registreerimistaotluse või registreeringu number, millele keelumärge seatakse, ning avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress).

 

 

 

Viimati muudetud 03.04.2018