Registri avalikkus ja teabe väljastamine

PrintPDF Jaga

Registrist ei väljastata andmeid autori kohta, kui autor on keelanud oma nime avalikustamise (TDKS § 57 lg 1).

Register on avalik pärast registreeringu andmete avaldamist Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht. Igaühel on õigus tutvuda registritoimikuga ja kirje andmetega, välja arvatud autorit puudutavad piirangud (TDKS § 57 lg 4).

Enne registreeringu andmete kande avaldamist võib registritoimikuga tutvuda taotleja või isik, kellel on selleks taotleja kirjalik luba. Samuti võib registritoimikuga tutvuda isik, kes tõendab, et taotleja on lubanud pärast registreeringu tegemist kasutada tema vastu õiguskaitsevahendeid (TDKS § 57 lg 3).

Registritoimikuga tutvumiseks ning registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja tasuda riigilõiv iga registritoimiku, registritoimiku dokumendi ärakirja väljatrüki eest. Taotlejale ja tööstusdisainilahenduse omanikule on oma tööstusdisainilahenduse registritoimikuga tutvumine tasuta (TDKS § 57 lg 5).

Viimati muudetud 03.04.2018