Pandi registreerimine

PrintPDF Jaga

Registerpandi tekkimiseks on vajalik tööstusdisainilahenduse omaniku ja pandipidaja kokkulepe tööstusdisainilahenduse koormamise kohta pandiga ja pantimise kohta kande tegemine tööstusdisainilahenduste registrisse.

Pandi registreerimiseks tuleb esitada avaldus Patendiametile. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Avaldusele lisatakse pandi seadmise kirjalik kokkulepe. Registerpandi registreerimiseks tasutakse riigilõiv vastavalt riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääradele. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.

Avalduse võib esitada e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 31 kantakse tööstusomandi eseme koormamisel pandiga registrisse pandipidaja andmed, pandi rahalise väärtuse suurus, nõude suurus ja täitmise tähtaeg. Pant kustutatakse registrist pandiga tagatud nõude lõppemisel või pandist loobumisel.

Viimati muudetud 03.04.2018