Andmete muutmine

PrintPDF Jaga

Registreeringu andmete muutmise kandeks esitab tööstusdisainilahenduse omanik kirjaliku avalduse (TDKS § 732).

Registreeringu andmete muutmise kandega ei saa muuta registreerimistaotluses esitatud tööstusdisainilahendust.

Taotleja või omaniku nime, elu- või asukoha aadressi, muude kontaktandmete või esindaja muutumisel esitab taotleja või omanik Patendiametile kirjaliku avalduse andmete muutmiseks (tööstusdisainilahenduse määrus § 33). Avalduse võib esitada e-teenuste portaalis, e-kirja manusena digitaalselt allkirjastatult aadressile vastuvoett [at] epa.ee, posti teel või ise Patendiametisse tuua. Riigilõivu tasuda ei ole vaja.

Avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) registreerimistaotluse või registreeringu andmete muutmise sooviavaldus;
 2) registreerimistaotluse või registreeringu number;
 3) andmed, mida soovitakse muuta;
 4) andmed muudetud kujul;
 5) avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
 6) esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
 7) avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Esindaja muutmiseks ei ole vaja esitada eraldi avaldust, kui uue esindaja kaudu esitatakse muu tööstusdisainilahenduse alase toimingu tegemise avaldus (tööstusdisainilahenduse määrus § 33 lg 3).

Kande tegemisest teatatakse kandeavalduse esitajale hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Viimati muudetud 15.09.2021