Prioriteeti tõendava dokumendi väljastamine

PrintPDF Jaga

Patendiamet väljastab kasuliku mudeli prioriteeti tõendava dokumendi (prioriteedidokumendi) taotleja või kasuliku mudeli omaniku kirjalikul nõudel ja riigilõivu tasumisel. Prioriteedidokument koosneb registreerimistaotluse koopiast ja Patendiameti ametlikust kinnitusest (Kasuliku mudeli seadus § 33 lg 3).

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.02.2018