Muudatused kasulikus mudelis

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli omanik võib kasuliku mudeli kogu kehtivuse aja jooksul piirata õiguskaitse ulatust, muutes selleks kasuliku mudeli nõudlust, ja parandada kasuliku mudeli kirjelduses bibliograafilisi andmeid ning ilmseid kirja- ja arvutusvigu. Sellisel juhul esitatakse Patendiametile muudatuste tegemise nõue ja uus kasuliku mudeli nõudlus ning vajaduse korral uus leiutiskirjeldus. Olenevalt muudatustest tuleb tasuda riigilõiv kasuliku mudeli kirjelduse paranduste teate avaldamise eest või kasuliku mudeli nõudluse muutmise teate ja uue kasuliku mudeli kirjelduse avaldamise eest.

Patendiamet avaldab kasulikus mudelis muudatuste tegemise teate oma ametlikus väljaandes Eesti Kasuliku Mudeli Leht. Õiguskaitse piiramise korral avaldatakse ka uus kasuliku mudeli kirjeldus.

Kui õiguskaitse ulatuse kitsenemist on põhjustanud ilmsed kirja- või arvutusvead kasuliku mudeli nõudluses, võib kasuliku mudeli omanik esitada Patendiametile taotluse vigade parandamiseks ühe aasta jooksul kasuliku mudeli registreerimise teate avaldamisest (Kasuliku mudeli seadus § 36 lg 3).

Kasuliku mudeli omaniku andmete muutmine

Kasuliku mudeli omaniku nime või aadressi muutmiseks registris esitab kasuliku mudeli omanik Patendiametile vabas vormis andmete muutmise avalduse ja andmete muutumist tõendava dokumendi, nt äriregistri väljavõtte.

Viimati muudetud 15.02.2018