Kasuliku mudeli tunnistuse duplikaadi väljastamine

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli tunnistuse duplikaadi saamiseks esitab kasuliku mudeli omanik Patendiametile vabas vormis avalduse ja andmed riigilõivu tasumise kohta.

Avalduses peab sisalduma:
1) tunnistuse või registreeringu number;
2) kasuliku mudeli omaniku ees- ja perekonnanimi, tema elukoha või tema ettevõtte asukoha aadress ja riigi kood, juriidilise isiku korral nimi, asukoha aadress ja riigi kood;
3) kasuliku mudeli omaniku või patendivoliniku allkiri.

Avaldusele peab olema lisatud:
1) riigilõivu tasumist tõendav dokument;
2) volikiri, kui avaldus on esitatud patendivoliniku kaudu. Volikirja ei ole vaja esitada, kui varem Patendiametile esitatud volikiri selle toimingu sooritamiseks on kehtiv.

Duplikaat antakse välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumise andmete Patendiametile esitamise kuupäevast (kasuliku mudeli tunnistuse vorminõuete ning vormistamise ja väljaandmise korra § 8).

Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

Viimati muudetud 15.02.2018