Prioriteeti tõendava dokumendi väljastamine

PrintPDF Jaga

Patendiamet väljastab patenditaotleja või patendiomaniku kirjalikul nõudel ja riigilõivu tasumisel leiutise prioriteeti tõendava dokumendi, mis koosneb patenditaotluse koopiast ja Patendiameti ametlikust kinnitusest.

Vt lisaks patendiseaduse § 351 lõige 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017