Patendikirja duplikaadi väljastamine

PrintPDF Jaga

Patendikirja duplikaadi saamiseks esitab patendiomanik Patendiametile avalduse ja andmed riigilõivu tasumise kohta.

Duplikaat antakse välja ühe kuu jooksul avalduse ja riigilõivu tasumise andmete Patendiametile esitamise kuupäevast.

Duplikaadi väljaandmise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes (PatS § 36 lõige 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017