Muudatused patendis

PrintPDF Jaga

Patendiomanik võib vastavalt PatS-i §-le 39 patendi kogu kehtivuse aja jooksul patendinõudlust muutes piirata patendikaitse ulatust, parandada patendikirjelduses bibliograafilisi andmeid ning kirja- ja arvutusvigu. Muudatuste tegemisel tuleb samuti arvestada, et need ei muuda patenditaotluse esitamise kuupäeval patenditaotluses avatud leiutise olemust. Patendis muudatuste tegemise teade avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes. Patendinõudluse muutmise korral avaldatakse ka uus patendikirjeldus.

Muudatuste tegemise nõue ja uus patendinõudlus ning vajaduse korral uus leiutiskirjeldus esitatakse Patendiametile. Tasuda tuleb riigilõiv patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamise eest (45 eurot) või patendikirjelduse paranduste teate avaldamise eest (32 eurot).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017