Registridokumentidega tutvumine

PrintPDF Jaga

Vastavalt KaMS § 511 lõikele 3 on pärast kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamist kauba- ja teenindusmärkide register avalik. Igaühel on õigus tutvuda registritoimikuga ja kirje andmetega.

Vastavalt sama paragrahvi lõikele 4 esitatakse registritoimikuga tutvumiseks või registrist ärakirjade või väljatrükkide saamiseks kirjalik avaldus.  Taotlejale ja kaubamärgiomanikule on oma kaubamärgi registritoimikuga tutvumine tasuta, muul juhul kuulub tasumisele riigilõiv 8 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast avalduse esitamist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 03.04.2019