Pikendamine

PrintPDF Jaga

Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamist järgnevaks kümneks aastaks saab kaubamärgiomanik vastavalt KaMS § 50 lõikele 1 nõuda ühe aasta jooksul enne kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise avaldus (vabas vormis) esitatakse Patendiameti registriosakonnale. Vastavalt riigilõivuseaduse § 104 lõikele 1 on riigilõiv kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks 195 eurot. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Juhul kui kaubamärgiomanik on unustanud või mõnel muul põhjusel on kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine jäänud tegemata, on KaMS § 50 lõike 2 alusel võimalik kaubamärgiomanikul nõuda kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja tähtaja ennistamist kuue kuu jooksul pärast kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Tähtaja ennistamise puhul tuleb kaubamärgiomanikul täiendavalt õiguskaitse kehtivusaja pikendamise lõivule 195 eurot tasuda ka lisa riigilõiv 45 eurot vastavalt riigilõivuseaduse § 106 lõikele 1. Seega, kui kaubamärgiomanik soovib kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja tähtaja ennistamist ja kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamist, tuleb tasuda riigilõivu kokku 195 + 45= 240 eurot.

Kui kaubamärk on registrist kustustatud, tuleb kaubamärgiomanikul kogu registreerimisprotsess alates taotluse esitamisest, riigilõivu tasumisest ja ekspertiisi läbimisest algusest peale läbi teha, st kaubamärgitaotlust käsitletakse Patendiametis uue kaubamärgi registreerimise taotlusena.

Patendiamet juhib tähelepanu, et kaubamärgiomanikud ise oleksid tähelepanelikud ning jälgiksid neile kuuluvate kaubamärkide õiguskaitse kehtivusaega ning ühtlasi ka võimalikku pikendamisaega.

Vaata täpsemalt: Kaubamärkide riigilõivud

Viimati muudetud 11.06.2018