Pikendamine

PrintPDF Jaga

Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse hakkab kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast alates ning kehtib 10 aasta möödumiseni taotluse esitamise kuupäevast.

Enne 1. aprilli 2019 esitatud taotluste alusel registreeritud kaubamärkide suhtes hakkab õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast alates ja kehtib 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast.

Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamist järgnevaks kümneks aastaks saab kaubamärgiomanik vastavalt KaMS § 50 lõikele 1 nõuda ühe aasta jooksul enne kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise avaldus esitatakse Patendiametile e-teenuste portaali kaudu, e-posti aadressile vastuvoett [at] epa.ee (digiallkirjastatult manusena) või paberil vabas vormis. Registrikanne tehakse hiljemalt 20. tööpäeval nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide saabumise kuupäevast arvates.

Vastavalt riigilõivuseaduse § 104 lõikele 1 on riigilõiv kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks 195 eurotRiigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Juhul kui kaubamärgiomanik on unustanud või mõnel muul põhjusel on kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine jäänud tegemata, on KaMS § 50 lõike 2 alusel võimalik kaubamärgiomanikul nõuda kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja tähtaja ennistamist kuue kuu jooksul pärast kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja lõppemist.

Tähtaja ennistamise puhul tuleb kaubamärgiomanikul täiendavalt õiguskaitse kehtivusaja pikendamise lõivule 195 eurot tasuda ka lisa riigilõiv 45 eurot vastavalt riigilõivuseaduse § 106 lõikele 1. Seega, kui kaubamärgiomanik soovib kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja tähtaja ennistamist ja kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamist, tuleb tasuda riigilõivu kokku 195 + 45= 240 eurot.

Patendiamet saadab 6 kuud enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist kaubamärgiomaniku e-posti aadressile meeldetuletuse kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamiseks. Korduvteavitus saadetakse kehtivusaja lõppemisele järgneval päeval, mil veel 6 kuu jooksul on võimalik täiendavat lõivu tasudes kaubamärgi kehtivusaega  pikendada. Teavituse kättetoimetamiseks peab registris olema kaubamärgiomaniku kehtiv e-posti aadress.

Patendiamet juhib tähelepanu, et kaubamärgiomanikud oleksid ka ise tähelepanelikud ning jälgiksid neile kuuluvate kaubamärkide õiguskaitse kehtivusaega ning ühtlasi ka võimalikku pikendamisaega.

Kui kaubamärk on registrist kustutatud, tuleb kaubamärgiomanikul kogu registreerimisprotsess alates taotluse esitamisest, riigilõivu tasumisest ja ekspertiisi läbimisest algusest peale läbi teha, st kaubamärgitaotlust käsitletakse Patendiametis uue kaubamärgi registreerimise taotlusena.

Vaata täpsemalt: Kaubamärkide riigilõivud

 

Viimati muudetud 15.09.2021