Kaubamärgi taotluse või registreeringu jagamine

PrintPDF Jaga

Kaubamärgiomanik võib registreeringu jagada kaheks või enamaks registreeringuks, jagades kaubad ja teenused nende vahel.

Taotluse või registreeringu jagamiseks esitab taotleja või kaubamärgiomanik vabas vormis kirjaliku avalduse.  Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Taotluse või registreeringu jagamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

  • taotluse või registreeringu jagamise sooviavaldus;
  • taotluse või registreeringu number;
  • loetelu esialgsesse taotlusesse või registreeringusse jäävatest kaupadest või teenustest;
  • loetelu eraldatud taotluse või registreeringu kaupadest või teenustest;
  • avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  • avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  • avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

 

 

Viimati muudetud 31.03.2019