Duplikaadi taotlemine

PrintPDF Jaga

Vastavalt kaubamärgimääruse § 40 lõikele 1 esitab kaubamärgiomanik Patendiametile tunnistuse duplikaadi saamiseks vabas vormis kirjaliku avalduse. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Riigilõiv duplikaadi väljastamiseks on 16 eurot.

Kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

  • kaubamärgitunnistuse duplikaadi saamise sooviavaldus;
  • registreeringu number;
  • avalduse esitaja andmed (nimi ja elu- või asukoha aadress);
  • avalduse esitaja volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed, kui avalduse esitajal on esindaja;
  • avalduse esitaja või tema esindaja allkiri.

Duplikaat antakse  välja 20 tööpäeva jooksul avalduse Patendiametile esitamisest arvates.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 29.11.2017