Taotluse esitamine

PrintPDF Jaga

Patenditaotlus esitatakse Patendiametile. Patenditaotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale tuua. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu. Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid.

Patenditaotlust kohale tuues võib selle anda vastuvõttu või asetada ööpäevaringselt avatud taotluste postkasti.

Patenditaotluse esitamise kuupäev määratakse dokumentide tegeliku Patendiametisse saabumise järgi.

Tavalise postiga saabunud patenditaotluse saabumise kuupäev on posti Patendiametisse saabumise kuupäev. Puhkepäevadel ja muudel töövabadel päevadel toodud posti saabumise kuupäevaks loetakse esimene tööpäev pärast töövaba päeva.

Patenditaotluse postitamise kuupäeva patenditaotluse esitamise kuupäeva määramisel arvesse ei võeta.

Saabumise kuupäev on päev, mil Patendiameti vastuvõtt selle vastu võttis.

Ekspressposti või muu kulleri toodud patenditaotluse saabumise kuupäev on päev, mil kuller patenditaotluse Patendiametile üle andis.

Ööpäevaringselt avatud taotluste postkasti kasutamisel on patenditaotluse saabumise kuupäev päev, millal patenditaotlus tegelikult postkasti asetati. Postkasti tühjendatakse keskööl.

 

Patenditaotluse esitamise kuupäev

Patendiamet määrab patenditaotluse esitamise kuupäevaks päeva, millal Patendiametisse saabunud dokumentide kogumis sisalduvad vähemalt järgmised patenditaotluse elemendid:

  • eestikeelne patendi saamise sooviavaldus või muu selge viide, et esitatud dokumente käsitatakse patenditaotlusena;
  • patenditaotleja nimi ja aadress või andmed, mis võimaldavad edastada talle Patendiameti teateid;
  • dokument, mis ilmselt on leiutiskirjeldus.

Kui Patendiametisse saabunud dokumentide kontrollimisel selgub, et dokumentide kogumist puudub mõni eelpool loetletud patenditaotluse element, teatab Patendiamet sellest patenditaotluse esitanud isikule. Puuduvad elemendid tuleb esitada kahe kuu jooksul Patendiameti teate kuupäevast arvates. Sellisel juhul määrab Patendiamet patenditaotluse esitamise kuupäevaks päeva, mil patenditatoleja on kõrvaldanud algselt esitatud dokumentides kõik Patendiameti teates loetletud puudused.

Viimati muudetud 01.11.2017