Statistika 2017

PrintPDF Jaga

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetluse ja vastavate registrite statistiline aruandlus

PATENDID

 1. Patenditaotluste esitamine
 2. Patenditaotluste menetlus
 3. Patendiregister
 4. Rahvusvaheliste patenditaotluste esitamine Eesti isikute poolt
 5. Eestis kehtivate Euroopa patentide register

KASULIKUD MUDELID

 1. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine
 2. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlus
 3. Kasulike mudelite register
 4. Rahvusvaheliste kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt
  (Ajavahemikus 01.01.2017–31.12.2017 ei ole rahvusvahelisi kasuliku mudeli registreerimise taotlusi esitatud)

KAUBA- JA TEENINDUSMÄRGID

I Taotlused

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste esitamine
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste ja Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne
 4. Kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelise registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt

II Menetlus

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetlus
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetlus
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetluse ning Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetluse koondaruanne

III Register

 1. Kauba- ja teenindusmärkide register
 2. Eesti Vabariigis kehtivad kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Kauba- ja teenindusmärkide registri ning Eesti Vabariigis kehtivate kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED

 1. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste esitamine
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud tööstusdisainilahenduse rahvusvahelised registreeringud
 3. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste menetlus
 4. Tööstusdisainilahenduse rahvusvaheliste registreeringute menetlus
 5. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste menetluse ning tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute menetluse koondaruanne
 6. Tööstusdisainilahenduste register
 7. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelised registreeringud
 8. Tööstusdisainilahenduste registri ning tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne

GEOGRAAFILISED TÄHISED

 1. Riikliku geograafiliste tähiste registri põhiaruanne

MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIAD

 1. Mikrolülituste topoloogiate registri põhiaruanne
  (Ajavahemikus 01.01.2017–31.12.2017 ei ole mikrolülituste topoloogiate registris muudatusi toimunud)

 

Viimati muudetud 09.07.2018