Statistika 2006

PrintPDF Jaga

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetluse ja vastavate registrite statistiline aruandlus

Statistika vaatamiseks ning väljatrükkimiseks on vajalik PDF lugeja, näiteks Adobe Reader või Foxit Reader.

PATENDID

 1. Patenditaotluste esitamine
 2. Patenditaotluste menetlus
 3. Patendiregister
 4. Rahvusvaheliste patenditaotluste esitamine Eesti isikute poolt
 5. Eestis kehtivate Euroopa patentide register

KASULIKUD MUDELID

 1. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine
 2. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlus
 3. Kasulike mudelite register
 4. Rahvusvaheliste kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt

  Ajavahemikus 01.01.2006-31.12.2006 ei ole rahvusvahelisi kasuliku mudeli registreerimise taotlusi esitatud.

KAUBA- JA TEENINDUSMÄRGID

I Taotlused

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste esitamine
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste ja Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne
 4. Kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelise registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt

II Menetlus

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetlus
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetlus
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetluse ning Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetluse koondaruanne

III Register

 1. Kauba- ja teenindusmärkide register
 2. Eesti Vabariigis kehtivad kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Kauba- ja teenindusmärkide registri ning Eesti Vabariigis kehtivate kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED

 1. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste esitamine
 2. Tööstusdisainilahenduse rahvusvaheliste registreeringute esitamine
 3. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste menetlus
 4. Tööstusdisainilahenduse rahvusvaheliste registreeringute menetlus
 5. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste menetluse ning tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute menetluse koondaruanne
 6. Tööstusdisainilahenduste register
 7. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelised registreeringud

GEOGRAAFILISED TÄHISED

 1. Riikliku geograafiliste tähiste registri põhiaruanne

  Ajavahemikus 01.01.2006-31.12.2006 ei ole riiklikus geograafiliste tähiste registris muudatusi toimunud.

MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIAD

 1. Mikrolülituste topoloogiate registri põhiaruanne

  Ajavahemikus 01.01.2006-31.12.2006 ei ole mikrolülituste topoloogiate registris muudatusi toimunud.

 

Viimati muudetud 02.02.2015