Statistika 2003

PrintPDF Jaga

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste menetluse ja vastavate registrite statistiline aruandlus

Statistika vaatamiseks ning väljatrükkimiseks on vajalik PDF lugeja, näiteks Adobe Reader või Foxit Reader.

PATENDID

 1. Patenditaotluste esitamine
 2. Patenditaotluste menetlus
 3. Riiklik patendiregister
 4. Rahvusvaheliste patenditaotluste esitamine Eesti isikute poolt

KASULIKUD MUDELID

 1. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine
 2. Kasuliku mudeli registreerimise taotluste menetlus
 3. Riiklik kasulike mudelite register
 4. Rahvusvaheliste kasuliku mudeli registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt

  Ajavahemikus 01.01.2003 - 31.12.2003 ei ole rahvusvahelisi kasuliku mudeli registreerimise taotlusi esitatud

KAUBA- JA TEENINDUSMÄRGID

I Taotlused

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste esitamine
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste ja Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne
 4. Kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelise registreerimise taotluste esitamine Eesti isikute poolt

II Menetlus

 1. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetlus
 2. Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetlus
 3. Kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste menetluse ning Eesti Vabariigis registreerimiseks saabunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute menetluse koondaruanne

III Register

 1. Riiklik kauba- ja teenindusmärkide register
 2. Eesti Vabariigis kehtivad kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud
 3. Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri ning Eesti Vabariigis kehtivate kauba- ja teenindusmärgi rahvusvaheliste registreeringute koondaruanne

TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED

 1. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste esitamine
 2. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste menetlus
 3. Riiklik tööstusdisainilahenduste register

GEOGRAAFILISED TÄHISED

 1. Riikliku geograafiliste tähiste registri põhiaruanne

MIKROLÜLITUSE TOPOLOOGIAD

 1. Riikliku mikrolülituste topoloogiate registri põhiaruanne

  Ajavahemikus 01.01.2003 - 31.12.2003 ei ole mikrolülituste topoloogiate registris muudatusi toimunud

Viimati muudetud 09.03.2015