Tööstusdisainilahenduste riigilõivud

PrintPDF Jaga

Tööstusdisainilahenduste toimingute riigilõivud tasutakse  Rahandusministeeriumi kontodele:

  • SEB Pank  EE571010220229377229  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE062200221059223099  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: RIKOEE22)

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kui riigilõivud on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, siis tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed (vastuvoett [at] epa.ee).

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

  Toiming Riigilõiv (€)
1. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamine juriidilise isiku poolt 105
2. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse esitamine füüsilise isiku või ainult füüsiliste isikute poolt 26
3. Lisalõiv tööstusdisainilahenduse variante sisaldava registreerimistaotluse puhul alates kolmandast variandist iga järgmise variandi eest 26
4. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
5. Andmete muutmise kande tegemine tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse üleminekul teise isiku nimele 32
6. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse jagamisel tasutakse sama lõiv, kui tasutaks eraldatava osaga võrdväärse taotluse esitamise eest (p 1. ja 2.)  
7. Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine 32
8. Tööstusdisainilahenduse teisele isikule ülemineku või litsentsi registreerimise kohta kande tegemine 32
9. Tööstusdisainilahenduse registreeringu jagamine 45
10. Tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivuse pikendamisel:  
  - esimese pikendamise eest 130
  - teise ja järgmiste pikendamiste eest 260
11. Tööstusdisainilahenduse kehtivuse pikendamise tähtaja ennistamine 45
12. Euroopa Ühenduse disainilahenduse taotluse edastamine 32
13. Tööstusdisainilahenduse rahvusvahelise registreerimise taotluse edastamine 32
1. Registritoimikuga tutvumine 8
2. Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
3. Tööstusdisainilahenduse tunnistuse  duplikaadi või paberkandjal ärakirja väljastamine 16
4. Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
6. Tööstusdisainilahenduste registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
9. Kanded registerpandi kohta:  
  1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.  
  2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.  
  3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
  4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe  
Viimati muudetud 01.12.2020