Patentide riigilõivud

PrintPDF Jaga

Alljärgnevaid riigilõive (vastavalt riigilõivuseadusele) saab kanda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber toimingute eest riigilõivu tasumisel on 2900082362.

Nr Toiming Riigilõiv
(€)
1. Patenditaotluse esitamine 225
2. Patenditaotluse esitamine füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 56
3. Üle 10-punktilise patendinõudlusega patenditaotluse esitamise eest tasutakse punktis 1 või 2 toodud riigilõivumäär + 13 eurot iga punkti eest alates 11. punktist  
4. Patenditaotluse ekspertiisi käigus viidatud patendidokumentide või muude trükiste koopiate väljastamine 10
5. Pärast patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamise otsuse tegemist patenditaotluses paranduste ja täienduste tegemine 96
6. Patenditaotluse üleminekul taotleja andmete muutmise avalduse esitamine 32
7. Patenditaotluse menetluse jätkamine pärast menetluse peatamist 32
8. Patenditaotluse menetluse, patendi kehtivuse ja täiendava kaitse kehtivuse taastamise nõude esitamine 32
9. Leiutise registreerimine patendiregistris 96
10. Patendikirjelduse paranduste teate avaldamine 32
11. Patendinõudluse muutmise teate ja uue patendikirjelduse avaldamine 45
12. Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmine:  
  esimese kehtivusaasta eest 26
  teise kehtivusaasta eest 26
  kolmanda kehtivusaasta eest 64
  neljanda kehtivusaasta eest 77
  viienda kehtivusaasta eest 96
  kuuenda kehtivusaasta eest 120
  seitsmenda kehtivusaasta eest 135
  kaheksanda kehtivusaasta eest 155
  üheksanda kehtivusaasta eest 180
  kümnenda kehtivusaasta eest 205
  üheteistkümnenda kehtivusaasta eest 245
  kaheteistkümnenda kehtivusaasta eest 285
  kolmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 320
  neljateistkümnenda kehtivusaasta eest 360
  viieteistkümnenda kehtivusaasta eest 405
  kuueteistkümnenda kehtivusaasta eest 450
  seitsmeteistkümnenda kehtivusaasta eest 495
  kaheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 540
  üheksateistkümnenda kehtivusaasta eest 585
  kahekümnenda kehtivusaasta eest 630
13. Patenditaotluse, patendi ja Euroopa patendi jõushoidmise eest kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse punktis 12 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast  
14. Patendi ja Eestis kehtiva Euroopa patendi ülemineku, litsentsi või sundlitsentsi registreerimise kohta kande tegemise avalduse esitamine 32
15. Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine patenditaotlusena 225
16. Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke avalikustamine 32
17. Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke avalikustamine 45
18. Euroopa patendikirjelduse tõlke või muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke esitamise tähtaja pikendamine 32
19. Rahvusvahelise patenditaotluse esitamine Patendiametile 120
20. Rahvusvahelise patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine 225
21. Rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku menetluse taastamine 32
22. Rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse eestikeelse tõlke avalikustamine 32
23. Rahvusvahelise patenditaotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamine 32
24. Patendiga kaitstud meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava kaitse taotluse ja patendiga kaitstud meditsiinitoote täiendava kaitse pikendamise taotluse esitamine 105
25. Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmine esimese ja iga järgneva täiendava õiguskaitse kehtivusaasta eest 630
26. Meditsiinitoote või taimekaitsetoote täiendava õiguskaitse jõushoidmise eest tasutakse kehtivusaasta riigilõivu tasumisel pärast tasumistähtpäeva möödumist punktis 25 toodud kehtivusaasta riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast  
27. Pediaatrias kasutatavate ravimite täiendava kaitse pikendamine 260
28. Registritoimikuga tutvumine 8
29. Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
30. Patendikirja duplikaadi väljastamine 16
31. Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
32. Patendikirjelduse, leiutiskirjelduse, patendinõudluse, jooniste ja muu illustreeriva materjali, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse tõlke või rahvusvahelise patenditaotluse patendinõudluse tõlke kinnitatud ärakirja väljastamine  
  - esimese A4 formaadis lehekülje eest 2
  - iga järgneva A4 formaadis lehekülje eest 0,20
33. Patendiregistrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
34. Kanded registerpandi kohta:  
  1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.  
  2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.  
  3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
  4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe  
Viimati muudetud 01.12.2020