Kaubamärkide riigilõivud

PrintPDF Jaga

Kaubamärkide toimingute riigilõivud tasutakse  Rahandusministeeriumi kontodele:

  • SEB Pank  EE571010220229377229  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE062200221059223099  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE221700017003510302  (BIC/SWIFT: RIKOEE22)

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kui riigilõiv on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed aadressil (vastuvoett [at] epa.ee).

Kaubamärgi taotluste esitamisega seotud lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
1. Eestis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
2. Eestis kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
3. Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse WIPO-sse edastamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 45
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 20
4. Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi muutmine riigisiseseks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
5. Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi muutmine riigisiseseks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45

Kaubamärgitaotluse menetluse käigus vajadusel makstavad lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
6. Kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine 32
7. Kaubamärgi registreerimise taotluse võõrandamine või teisele omanikule üleminek 32
8. Kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
9. Kaubamärgi registreerimise taotluse jagamine (taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45

Registreeritud kaubamärkidega seotud lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
10. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) 195
11. Kollektiivkaubamärgi, sertifitseerimismärgi või garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) 245
12. Kaubamärgi, sh kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamine (saab tasuda kuue kuu jooksul pärast kehtivusaja lõppemist koos kehtivusaja pikendamise lõivuga) 45
13. Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või teisele isikule üleminek või litsentsi registreerimine 32
14. Kaubamärgi registreeringu jagamine 45
15. Registritoimikuga tutvumine 8
16. Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
17. Kaubamärgitunnistuse duplikaadi või paberkandjal ärakirja väljastamine 16
18. Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
19. Registritoimiku dokumendi elektrooniline väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
20. Kauba- ja teenindusmärkide registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
21. Kanded registerpandi kohta:  
  1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.  
  2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.  
  3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
  4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe  

 

Kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 01.04.2019, tuleb tasuda riigilõiv 45 eurot registreeringu tegemise eest.

WIPO kaudu laekuvad lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
22. Madridi protokolli kohaselt kaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
23. Madridi protokolli kohaselt kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
24. Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks 180
25. Kollektiivkaubamärgi või sertifitseerimismärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks 225
 
Viimati muudetud 02.11.2021