Kaubamärkide riigilõivud

PrintPDF Jaga

Kaubamärkide toimingute riigilõivud tasutakse  Rahandusministeeriumi kontodele:

  • SEB Pank  EE571010220229377229  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE062200221059223099  (SWIFT: HABAEE2X)
  • Luminor Bank  EE221700017003510302  (SWIFT: NDEAEE2X)

Riigilõivude tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist.

Kui riigilõivud on tasutud juba varem või tasutakse taotluse esitamise käigus enne Patendiametilt viitenumbri saamist, siis tuleb maksel viitenumbri väli jätta täitmata. Sel juhul tuleb Patendiametile edastada riigilõivu tasumise andmed (vastuvoett [at] epa.ee).

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

 

Kaubamärgi taotluste esitamise ja kaubamärgi registreerimisega seotud lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
1. Eestis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
2. Eestis kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi registreerimise taotluse esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
3. Eestis kaubamärgi registreeringu tegemine (pärast kaubamärgi ekspertiisi ja avaldamist) 45
4. Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotluse WIPO-sse edastamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 45
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 20
5. Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse edastamine Patendiameti kaudu 32
6. Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kaubamärgi muutmine siseriiklikuks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
7. Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi taotluse või Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgi muutmine siseriiklikuks taotluseks (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45

Kaubamärgitaotluse menetluse käigus vajadusel makstavad lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
8. Kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise või selgituste andmise tähtaja pikendamine 32
9. Kaubamärgi registreerimise taotluse võõrandamine või teisele omanikule üleminek 32
10. Kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
11. Kaubamärgi registreerimise taotluse jagamine (taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv taotlusest eraldatavas osas sisalduva kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45

Registreeritud kaubamärkidega seotud lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
12. Kaubamärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) 195
13. Kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamine 10 aastaks (saab tasuda 12 kuu jooksul enne kaubamärgi kehtivusaja lõppemist) 245
14. Kaubamärgi, sh kollektiivkaubamärgi või garantiimärgi õiguskaitse kehtivusaja pikendamise tähtaja ennistamine (saab tasuda kuue kuu jooksul pärast kehtivusaja lõppemist koos kehtivusaja pikendamise lõivuga) 45
15. Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või teisele isikule üleminek või litsentsi registreerimine 32
16. Kaubamärgi registreeringu jagamine 45
17. Registritoimikuga tutvumine 8
18. Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
19. Kaubamärgitunnistuse duplikaadi väljastamine 16
20. Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
21. Kauba- ja teenindusmärkide registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
22. Kanded registerpandi kohta:  
  1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.  
  2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.  
  3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
  4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe  

WIPO kaudu laekuvad lõivud:

  Toiming Riigilõiv (€)
23. Madridi protokolli kohaselt kaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 145
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
24. Madridi protokolli kohaselt kollektiivkaubamärgi rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse Eestile laiendamise nõude esitamine (kaupade või teenuste ühe klassi kohta) 195
- lisalõiv kaupade või teenuste iga täiendava klassi kohta 45
25. Kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks 180
26. Kollektiivkaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kehtivusaja pikendamine Eestis 10 aastaks 225

 

Viimati muudetud 02.10.2018