Kasulike mudelite riigilõivud

PrintPDF Jaga

Alljärgnevaid riigilõive (vastavalt riigilõivuseadusele) saab kanda järgmistele Rahandusministeeriumi pangakontodele:

  • SEB Pank  EE891010220034796011  (SWIFT: EEUHEE2X)
  • Swedbank  EE932200221023778606  (SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank  EE701700017001577198  (SWIFT: RIKOEE22)

Viitenumber toimingute eest riigilõivu tasumisel on 2900082362.

Nr Toiming Riigilõiv
(€)
1. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamine 105
2. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamine füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 26
3. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse üleminekul taotleja andmete muutmise avalduse esitamine 32
4. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse jätkamine pärast menetluse peatamist 32
5. Kasuliku mudeli registreerimise taotluse menetluse taastamine 32
6. Kasuliku mudeli kirjelduse paranduste teate avaldamine 32
7. Kasuliku mudeli nõudluse muutmise teate ja uue kasuliku mudeli kirjelduse avaldamine 45
8. Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse pikendamine:  
  - esimese pikendamise eest 195
  - teise pikendamise eest 260
9. Kasuliku mudeli registreeringu kehtivuse pikendamise eest pärast tasumistähtpäeva möödumist tasutakse eelmises punktis toodud riigilõivumäär + 10% vastavast riigilõivumäärast  
10. Kasuliku mudeli ülemineku, litsentsi registreerimise, avaliku lihtlitsentsi andmise registreerimise või avaliku lihtlitsentsi saamise kohta kande tegemine 32
11. Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse esitamine Patendiametile 120
12. Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse siseriiklikku menetlusse võtmine 105
13. Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse siseriikliku menetluse taastamine 32
14. Kasuliku mudeli rahvusvahelise registreerimise taotluse eestikeelse tõlke esitamise tähtaja pikendamine 32
15. Euroopa patenditaotluse siseriiklikku menetlusse võtmine kasuliku mudeli registreerimise taotlusena 105
16. Registritoimikuga tutvumine 8
17. Prioriteeti või prioriteedinõuet tõendava dokumendi väljastamine 16
18. Kasuliku mudeli tunnistuse duplikaadi väljastamine 16
19. Registritoimiku dokumendi kinnitatud ärakirja või kirje väljatrüki väljastamine (registreeringuandmete väljatrükk) 1
iga A4 formaadis lehekülje eest
20.

Kasuliku mudeli kirjelduse, leiutiskirjelduse, kasuliku mudeli nõudluse, jooniste ja muu illustreeriva materjali kinnitatud ärakirja väljastamine

 
  - esimese A4 formaadis lehekülje eest 2
  - iga järgneva A4 formaadis lehekülje eest 0,20
21. Kasulike mudelite registrist kirjaliku kinnitatud teabe (sh pandi- ja litsentsiandmete) väljastamine 8
ühe tööstusomandi objekti kohta
22. Kanded registerpandi kohta:  
  1) Pandilepingu registreerimise eest tasutakse riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäär olenevalt tehinguväärtusest. Pandilepingu registreerimisel on tehinguväärtuseks pandisumma.  
  2) Registerpandi järjekoha muutmise eest tasutakse 75% riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismäärast olenevalt tehinguväärtusest.  
  3) Pandilepingu lisa registreerimine 7
  4) Pandisummat suurendava pandilepingu lisa registreerimise eest tasutakse riigilõivu Riigilõivuseaduse lisas 2 toodud riigilõivu täismääras, kusjuures tehinguväärtuseks on pandisumma, mille registrisse kandmist taotletakse, ning registrisse kantud pandisumma vahe  
 

 

Viimati muudetud 01.12.2020