Patendiinfo

PrintPDF Jaga

Patendiinfo all mõistetakse üldjuhul infot avaldatud patenditaotluste ja väljaantud patentide ning registreeritud kasulike mudelite kohta. Alginfo on pärit riikide patendiametite ametlikest väljaannetest. Patendiinfot võidakse selle mugavamaks kasutamiseks hiljem töödelda tasemeni, kus eri riikide patendiinfo liidetakse ühtsetesse andmekogudesse.

Patendiinfo suurim väärtus muu teadus- ja tehnikainfoga võrreldes on selles, et see on kõige varasem ja kõige kiiremini avaldatav info uute leiutiste kohta. Enne patenditaotluse avaldamist hoitakse leiutised enamasti ranges saladuses.

Kõige põhjalikumalt on patendiinfoga võimalik tutvuda patendiametite juures asuvate patendiinfokeskuste vahendusel (vt Directory of patent information centres (PATLIB) EPO veebilehel).

Internetis on üheks patendiinfo allikaks ülemaailmne patentide andmebaas Espacenet.

Viimati muudetud 01.10.2021