Taotluse koostamine ja esitamine

PrintPDF Jaga

Patenditaotlus

Patenditaotlus on kindlate reeglite kohaselt koostatud dokumentide kogum, mille leiutise autor või isik, kellel on õigus patenti taotleda, esitab patendi saamiseks Patendiametile.

Patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord on täpsemalt määratud patendiseadusega (§ 19 ja § 20) ning justiitsministri määrusega patenditaotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord.

 

Loe veel: Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 11.11.2020