Registreerimine

PrintPDF Jaga

Patenditaotluse menetlus lõpeb patendi väljaandmise või patenditaotluse tagasilükkamisega.

Kui leiutis vastab uudsuse, leiutustaseme ja tööstusliku kasutatavuse kriteeriumile ja patenditaotluse dokumentide vorminõuded on täidetud, teeb Patendiamet patendi väljaandmise otsuse (PatS § 23 lg 4). Et otsus jõustuks, peab patenditaotleja kolme kuu jooksul otsuse kuupäevast tasuma riigilõivu 96 eurot leiutise kandmiseks patendiregistrisse (PatS § 35 lg 4). Kui lõiv jääb nimetatud tähtaja jooksul tasumata, loetakse patenditaotlus tagasivõetuks.

Kui leiutis ei vasta kas uudsuse, leiutustaseme või tööstusliku kasutatavuse kriteeriumile või patenditaotleja jätab eksperdi nõutud patenditaotluse parandused tegemata või selgitused andmata, lükkab Patendiamet patenditaotluse tagasi (PatS § 23 lg 5). Patendiameti otsust on võimalik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (PatS § 30).

Patendi väljaandmise kohta avaldatakse teade Eesti Patendilehes. Nimetatud teate avaldamise päevast peab igaüks arvesse võtma, et patenditaotlejast on saanud patendiomanik, kellel on ainuõigus leiutist vallata, kasutada ja käsutada. Arvestama peab ka, et patendiomaniku ainuõigus leiutisele kehtib patenditaotluse esitamise kuupäevast alates. Leiutise patendiregistrisse kandmise ja patendiomaniku ainuõiguse tõenduseks väljastatakse patendiomanikule ka patendikiri (PatS § 36).

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 10.04.2019