Meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendav kaitse

PrintPDF Jaga

Meditsiini- ja taimekaitsetoodete väljaarendamisel on oma spetsiifika. See on pikaajalisi ja kulukaid uuringuid hõlmav protsess ning ajavahemik, mistõttu meditsiini- või taimekaitsetoote tegelik kasutuselevõtt võib aastaid viibida ning efektiivne patendikaitse lõppeda enne, kui kulutused ennast tasuda jõuavad. Seetõttu on meditsiini- ja taimekaitsetoodetele võimalik taotleda maksimaalselt viieks aastaks täiendavat kaitset (patendiseaduse VIII1 peatükk). Pediaatrias kasutatavate ravimite puhul on täiendavat kaitset võimalik veel kuue kuu võrra pikendada. Täiendava kaitse tunnistuse saamiseks on vaja Patendiametile esitada vastav taotlus ning täidetud peavad olema järgmised tingimused:

1) meditsiini- või taimekaitsetoodet kaitseb kehtiv aluspatent;
2) tootel on kehtiv müügiluba;
3) tootele ei ole varem täiendavat kaitset antud;
4) taotlus tunnistuse saamiseks esitatakse kuue kuu jooksul müügiloa andmisest või kuue kuu jooksul patendi väljaandmise kuupäevast, juhul kui müügiluba on antud enne kui aluspatent.

Taotluse võib esitada paberi peal või digitaalselt allkirjastatult e-kirja manusena.

Loe ka ajaveebist artiklit  "Täiendav patendikaitse meditsiini- ja taimekaitsetoodetele".

 

Eestis kehtivad meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistused (SPC)

Ava

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste (SPC) olulisi andmeid.

Uuendamine toimub iga kuu Eesti Patendilehe ilmumise päeval.

Viimati muudetud 13.09.2021