Eelmenetlus

PrintPDF Jaga

Eelmenetluse käigus pööratakse põhitähelepanu dokumentide vormistamisele, patenditaotleja andmete piisavusele, volikirjale, prioriteedidokumendile, lõivude õigele tasumisele jne. Puuduste ja küsitatavuste ilmnemisel saadetakse patenditaotlejale järelepärimine selgituste saamiseks.

Erilist tähelepanu pööratakse dokumentide vormistamise kohta kehtestatud nõuete (paberilehe mõõtmed, veerised, teksti loetavus, jooniste vastavus tehnilise joonestamise nõuetele) täitmisele. Lohakas vormistamine või vormistamisnõuete eiramine takistab tehniliselt patenditaotluse avaldamist ning seetõttu palutakse sellised dokumendid ümber vormistada. Selgituste andmata jätmise või puuduste määratud tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral lükkab Patendiamet patenditaotluse tagasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 17.03.2017