Avaldamine

PrintPDF Jaga

18 kuu möödumisel patenditaotluse esitamise kuupäevast või prioriteedinõude korral prioriteedikuupäevast patenditaotlus avaldatakse (patendiseaduse § 24). Kuni avaldamiseni Patendiamet ei avalikusta patenditaotluse sisu (leiutise olemust). Patenditaotluse avaldamisest teatatakse Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Patendileht. Pärast avaldamist on patenditaotlus tervikuna ja selle menetluse käik avalik. Igaüks võib nõuda patenditaotluse menetluse toimikuga kohapeal tutvumist ja ärakirju patenditaotluse dokumentidest.

Patenditaotlejale teatatakse patenditaotluse avaldamisest kirjalikult. Taotleja võib nõuda patenditaotluse varasemat avaldamist, mitte aga avaldamise edasilükkamist.

Patenditaotlust ei avaldata, kui:

  1. patenditaotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi võetud või see on loetud tagasivõetuks;

  2. patenditaotlus on enne 18 kuu möödumist tagasi lükatud;

  3. patenditaotluse avaldamine on takistatud patenditaotluse dokumentide vormi või sisu puuduste tõttu;

  4. patenditaotlus on salastatud.

Pärast avaldamist alustatakse patenditaotluses kirjeldatud leiutise sisulist ekspertiisi.

 

 

Viimati muudetud 17.03.2017