Rahvusvahelised lepingud

PrintPDF Jaga
Tööstusomandi kaitse
Leping Eesti ühines

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (1883)

12. veebruaril 1924

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon (Stockholmi akt 1967)
Märkus. Eesti ühines Pariisi konventsiooniga (Washingtoni akt 1911) 12. veebruaril 1924. Eesti kaotas oma iseseisvuse 6. augustil 1940 ja taasiseseisvus 20. augustil 1991.

Eesti taasühines 24. augustil 1994

Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni asutamise konventsioon (Stockholm, 1967)

5. veebruaril 1994

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS)

13. novembril 1999

Leiutiste kaitse
Leping Eesti ühines

Patendikoostööleping (Washington, 1970)

24. augustil 1994

Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping (1977)

14. septembril 1996

Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe (1971)

27. veebruaril 1997

Euroopa patentide väljaandmise konventsioon  (Euroopa patendikonventsioon)

1. juulil 2002

Euroopa patendikonventsioon 2000

 

Euroopa Patendikonventsiooni 2000 rakendusmäärus

 

Patendiõiguse leping
Patendiõiguse lepingu rakenduseeskirjad

28. aprillil 2005


Kaubamärkide kaitse
Leping Eesti ühines
Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe (1957)

27. mail 1996

Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (1989)

18. novembril 1998

Kaubamärgiõiguse leping (1994)

7. jaanuaril 2003

Kaubamärgiõiguse Singapuri leping 14. augustil 2009

Olümpiasümboli kaitse Nairobi leping

11. mail 2006

Tööstusdisainilahenduste kaitse
Leping Eesti ühines
Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe (1968)

31. oktoobril 1996

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon (1999)
 

23. detsembril 2003

Autoriõigus

Leping Eesti ühines
Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus ehk nn Rooma 1961. a konventsioon 14. märtsil 2010
Fonogrammitootjat fonogrammi loata paljundamise vastu kaitsva konventsiooniga ühinemise seadus ehk nn Genfi 1971. a konventsioon 28. mail 2000
WIPO esitus- ja fonogrammileping (WPPT) 14. märtsil 2010
Viimati muudetud 17.12.2021