Uus seadus asendab garantiimärgi sertifitseerimismärgiga

PrintPDF Jaga

Riigikogu menetluses olev kaubamärgiseaduse eelnõu loob võimaluse registreerida Patendiametis sertifitseerimismärke.

Sertifitseerimismärk tagab, et tootel või teenusel on kindlad omadused või et toode või teenus vastab kindlaks määratud kvaliteedistandardile.

Näiteks saab sertifitseerimismärgi abil informeerida tarbijat, et müüdav toiduaine ei sisalda allergeene või et kosmeetikatoode on valmistatud keskkonnasõbralikul viisil.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet alustas sertifitseerimismärkide registreerimist juba 2017. aastal. Seal on õiguskaitse saanud näiteks tähis

 Sertifitseerimismärk flustix plastikfrei (EUTM 017304999), mis tagab kauba tarbijale, et märgiga tähistatud toode ei sisalda plastikut.

 

Ka Eestis on juba kasutusel sertifitseerimismärgi funktsiooniga tähiseid, mille eesmärk on informeerida tarbijat, et tootel või teenusel on olemas kindlad omadused. Näiteks märk EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti)

 Sertifitseerimismärk EHE Estonia - the Natural Way 

tagab, et pakutavad turismitooted ja teenused on loodussõbralikud ja keskkonnasäästlikud. Eesti Allergialiidu välja antav märk

Sertifitseerimismärk Eesti Allergialiit tunnustab

 tagab, et märki kandev toode ei sisalda nt allergiat põhjustavaid lõhnaaineid.

Sertifitseerimismärgi registreerimise vastu võiks huvi olla eelkõige ettevõttel või organisatsioonil, kes ise tegeleb toodete või teenuste sertifitseerimisega ja kellel on soov anda teistele luba kasutada toodete/teenuste nõuetele vastavust kinnitavat sertifitseerimismärki.

Märgi registreerimine loob omanikule võimaluse anda sertifitseerimismärk kindlaks määratud tingimustel kasutada teistele kaupade tootjatele või teenuse osutajatele, et neil oleks lihtne tarbijale kinnitada oma toote või teenuse sertifitseeritust.  

Objektiivsuse huvides on seaduses nõue, et sertifitseerimismärgi omanik ise ei tohi toota tooteid või osutada teenuseid, mille tähistamiseks ta sertifitseerimismärki väljastab. Sertifitseerimismärgi registreerimisel tuleb esitada Patendiametile põhikiri, milles reguleeritakse sertifitseerimismärgi kasutamise õigusi.

Ühest küljest on sertifitseerimismärk oluline tarbijale, sest see tagab toote või teenuse kindla omaduse ja seega ka usaldusväärsuse. Teisalt on märgi kaitsmine oluline ka sertifitseerimisteenuse osutajale, sest märgi registreerimine loob võimaluse õiguste rikkumise korral kasutada kõiki neid õiguskaitsevahendeid, mis kaubamärgiomanikule tema õiguste tagamiseks on kaubamärgiseaduses ette nähtud.

Oluline on teada, et seaduse jõustumisel ja sertifitseerimismärkide sätete kehtima hakkamisel garantiimärke enam ei registreerita, kuid kõik enne seaduse jõustumist registreeritud garantiimärgid jäävad endisel kujul kehtima ning nende kehtivust on võimalik ka edaspidi pikendada.

Täpsemad nõuded sertifitseerimismärgile ja selle taotlemisele on sätestatud uues kaubamärgiseaduse eelnõus ning täiendavad selgitused on toodud seletuskirjas. Mõlemad dokumendid on kättesaadavad eelnõude infosüsteemist (EIS).

 

Viimati muudetud 11.02.2019