Patenditaotluste ja patentide menetlemise juhised

PrintPDF Jaga

Patenditaotluse ja patentide menetlemise juhised on tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemist ja otsuste tegemise metoodikat puudutav Patendiameti avalik sisedokument. Juhiste kehtestamise peamine eesmärk on tagada patenditaotluste ühtlustatud menetlemine alates taotluse saabumisest Patendiametisse kuni patendi väljaandmiseni ja patendi kehtivuse
lõppemiseni.

Viimati muudetud 14.10.2020